Allah Teâlâ’nın:

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Allah Teâlâ, haccı emrettikten sonraki şu sözünün anlamı nedir? "...Her kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amelinden) müstağnîdir.".

Görüşün Bizim İçin Önemli