Çalıştığı devlet dairesinin bütçesinden hac yapmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, Allah’a hamdolsun kendime yetecek miktarda mala sahibim. Hac mevsiminde iş ile birlikte büyük hac farizasını çalıştığım devlet dairesinin bütçesinden edâ etme imkânı buldum. Bu şekilde yaptığım hac câiz midir? Bilindiği gibi bu haccım, hayatımda ilk defa yaptığım hacdır.

Görüşün Bizim İçin Önemli