Çalıştığı devlet dairesinin bütçesinden hac yapmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben, Allah’a hamdolsun kendime yetecek miktarda mala sahibim. Hac mevsiminde iş ile birlikte büyük hac farizasını çalıştığım devlet dairesinin bütçesinden edâ etme imkânı buldum. Bu şekilde yaptığım hac câiz midir? Bilindiği gibi bu haccım, hayatımda ilk defa yaptığım hacdır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Çalıştığı devlet dairesinin bütçesinden hac yapmanın hükmü

  ﴿ حكم الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2010 - 1431

  ﴿ حكم الحج على نفقة إحدى الدوائر الحكومية ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2010 - 1431

  Soru:

  Ben, Allah'a hamdolsun kendime yetecek miktarda mala sahibim. Hac mevsiminde iş ile birlikte büyük hac farizasını çalıştığım devlet dairesinin bütçesinden edâ etme imkânı buldum. Bu şekilde yaptığım hac câiz midir? Bilindiği gibi bu haccım, hayatımda ilk defa yaptığım hacdır.

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  İnsanın başka birisinin nafakasından (bütçesinden) hac yapması câizdir. Bu hac, ister farz hac olsun, isterse nâfile hac olsun, farketmez. Aynı şekilde hac sırasında çalışması ve ticâretle uğraşması da câizdir.

  Nitekim Taberî, tefsirinde Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet ettiğine göre, Abdullah b. Abbas, Allah Teâlâ'nın:

  ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ

  [ سورة البقرة من الآية: ١٩٨]

  "(Hac mevsiminde ticâret yaparak) Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir sakınca yoktur."[1]

  Âyetini:

  "İhramdan önce ve ihramdan sonra alış-veriş yapmanızda (ticâretle uğraşmanızda) size herhangi bir sakınca yoktur" şeklinde tefsir etmiştir.

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerine:

  "Devlet başkanının nafakasından hacceden kimsenin hükmü nedir?"

  Yani devlet başkanı, tebâsına bir miktar mal verip onlardan bu mal ile haccetmelerini isterse, onların bu mal ile hac yapmaları câiz midir? Bu mal ile hac yaparlarsa, onlardan farz hac düşer mi?

  Bu soruya delili ile birlikte cevap verir misiniz? diye sorulmuş ve şu cevap alınmıştır:

  "Bu mal ile haccetmeleri câizdir. Delillerin umumî olması sebebiyle onların hacları da sahihtir."[2]

  Allah Teâlâ'dan hepimizin amellerini kabul etmesini niyaz ederiz.

  Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 198

  [2] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, cilt: 11, sayfa: 36

  Bilimsel kategoriler:

  Görüşün Bizim İçin Önemli