Haccın fazîleti

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Mebrûr (kabul olunan) hac, büyük günahları bağışlar mı (bağışlanmasına vesile olur mu)?".

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli