Zilhicce ayının günlerinde getirilen mutlak ve mukayyed tekbir

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Kurban bayramında getirilen mutlak tekbir konusu ile ilgili olarak, farz namazlarda selâmdan sonra getirilen tekbir, mutlak tekbire girer mi, yoksa girmez mi? Bu tekbirler, sünnet mi, yoksa müstehap mı veyahut da bid’at mıdır?".

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli