Hacc-ı Ekber gününün anlamı

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimi Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Hacc-ı Ekber günü ve Hacc-ı Ekber ne demektir.İkisi de aynı anlama mı gelmektedir? Yoksa biri diğerinden farklı mıdır? Her ikisi de Kur’an-ı Kerim’de ve sahih sünnette var mıdır?".

Görüşün Bizim İçin Önemli