Hilalin alışılagelmiş görme şekline itimat etmek

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Kamerî ayın girdiğini tesbit etmenin şer’î yolu nedir? Ayın girişi ve çıkışını tesbit ederken rasathanelerin hesaplamalarına dayanmak câiz midir? Müslümanın hilali gözetlerken dürbün adı verilen aleti kullanması câiz midir?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli