Oruca başlamada astronomik hesaba mı güvenilmeli yoksa mutlaka hilali görmek mi gerekir?

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir müslümanın oruca başlama ve bitirmede (bayram etmede) astronomik hesaba (takvime) dayanması câiz midir, yoksa mutlaka hilali görmek mi gerekir?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli