Hilali gözetlemek sahâbenin sünnetidir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”İçlerinden birisi Ramazan hilalinin girişini veya çıkışını gözetlemediği zaman bütün müslümanlar günahkâr olurlar mı?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli