Hilali gözetlemek sahâbenin sünnetidir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”İçlerinden birisi Ramazan hilalinin girişini veya çıkışını gözetlemediği zaman bütün müslümanlar günahkâr olurlar mı?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hilali gözetlemek sahâbenin sünnetidir

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ ترائي الهلال من هدي الصحابة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  İçlerinden birisi Ramazan hilalinin girişini veya çıkışını gözetlemediği zaman bütün müslümanlar günahkâr olurlar mı?

  Cevap:

  Ramazan veya Şevval hilalini gözetlemek, sahâbe -Allah onlardan râzı olsun- zamanında da bilinen bir şeydir.

  Nitekim Abdullah b. Ömer -Allah ondan ve babasından râzı olsun- şöyle demiştir:

  "İnsanlar hilali gözetlediler. Ben, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e hilali gördüğümü haber verdim. Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruç tuttu (oruca başladı) ve insanlara da oruç tutmalarını emretti."

  Şüphesiz sahâbenin sünneti, en mükemmel ve en eksiksiz sünnettir.[1]

  & & & & & &

  [1] Muhammed b. Salih el-Useymîn Fetvâları; (Dâvet Kitabı), c: 1, s: 148-149

  Görüşün Bizim İçin Önemli