Diğer farzları edâ ettiği halde oruç farîzasını terk eden kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Abdullah b. Baz’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir: \” Diğer farzları eda ettiği halde hiçbir özrü olmaksızın senelerce oruç farîzasını edâ etmeyi ihmal eden bir müslümanın hükmü nedir? Bu kimseye oruçların kazası veya keffâreti gerekir mi? Eğer kaza gerekirse bu ayların hepsini nasıl kaza etmelidir?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli