Oruçta kadının yükümlülük yaşı

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "12 veya 13 yaşlarında bir kız çocuğu, üzerinden mübârek Ramazan ayı geçtiği halde oruç tutmadı. Kendisine veya âilesine bir şey gerekir mi? Bu kız oruç tutmalı mıdır? Oruç tutmadığı zaman kendisine bir şey gerekir mi?".

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli