Oruçta kadının yükümlülük yaşı

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "12 veya 13 yaşlarında bir kız çocuğu, üzerinden mübârek Ramazan ayı geçtiği halde oruç tutmadı. Kendisine veya âilesine bir şey gerekir mi? Bu kız oruç tutmalı mıdır? Oruç tutmadığı zaman kendisine bir şey gerekir mi?".

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Oruçta kadının yükümlülük yaşı

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ سن التكليف للمرأة في الصيام ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  12 veya 13 yaşlarında bir kız çocuğu, üzerinden mübârek Ramazan ayı geçtiği halde oruç tutmadı. Kendisine veya âilesine bir şey gerekir mi? Bu kız oruç tutmalı mıdır? Oruç tutmadığı zaman kendisine bir şey gerekir mi?

  Cevap:

  Kadının dînî yükümlülüğü birtakım şartlara bağlıdır.

  Bu şartlar: Müslüman olmak, akıllı olmak ve erginlik çağına gelmiş olmaktır.

  Kadının erginlik çağına gelmiş olması; hayız görmesiyle, meninin şehvetle gelmesiyle, rüyâlandığı zaman meni görmesiyle veya cinsel organının etrafında sert kılların bitmesiyle veyahut da 15 yaşına gelmesiyle olur.

  Bu genç kızda dînî yükümlülüğün şartları bulunmuşsa, oruç tutması ona farzdır. Dînen yükümlü olduğu zamanda tutmadığı orucu kaza etmesi gerekir.

  Bu şartlardan herhangi birisi bulunmazsa, dînen yükümlü sayılmaz ve ona hiçbir şey gerekmez.

  Başarı Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin. [1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; fetvâ no: 4147 (Başkan: Abdulaziz b. Baz. Başkan yardımcısı: Abdurrezzak Afîfî. Üye: Abdullah b. Ğudeyyân. Üye: Abdullah b. Kuûd)

  Bilimsel kategoriler: