Hilalin mutlaka gözle görülmesi gerekir

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bazı kimseler diyorlar ki:Bütün ayların giriş ve çıkışı gözle bakarak tesbit edilemez. Bu sebeple Şaban ayının 30 güne tamamlanması gerekir. Aynı şekilde Ramazan ayının da 30 güne tamamlanması gerekir... Bu gibi bir söz hakkında İslâm’ın hükmü nedir?\”.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hilalin mutlaka gözle görülmesi gerekir

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ لا بد من الرؤية ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Bazı kimseler diyorlar ki: Bütün ayların giriş ve çıkışı gözle bakarak tesbit edilemez. Bu sebeple Şaban ayının 30 güne tamamlanması gerekir. Aynı şekilde Ramazan ayının da 30 güne tamamlanması gerekir... Bu gibi bir söz hakkında İslâm'ın hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu sözün; "bütün ayların giriş ve çıkışı gözle bakmakla tesbit edilemez" doğru değildir. Aksine bütün ayların hilallerini görmek mümkündür. Bu sebepledir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  "Hilali gördüğünüzde oruç tutun, hilali gördüğünüzde bayram edin."

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- oruç tutma ve bayram etme işini, imkansız olan bir şeye bağlamamıştır. Ramazan ayının hilalini görmek mümkün olduğu zaman diğer ayların hilalini görmek de mümkündür.

  Sorunun ikinci bölümüne, yani Şabanın ayının 30 güne tamamlanması, aynı şekilde Ramazan ayının da 30 güne tamamlanması gerekir, sözüne gelince;

  Hava kapalı olup da hilali göremediğimiz zaman, hatta bulutlarla veya bir toz tabakası ve benzeri bir şeyle örtülü olduğu zaman bu doğrudur. Böyle bir durumda Şaban ayını 30 güne tamamladıktan sonra oruca başlarız ve Ramazan ayını 30 güne tamamladıktan sonra bayram yaparız.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bu şekilde hadis gelmiş ve o şöyle buyurmuştur:

  "Hilali gördüğünüzde oruç tutunuz, hilali gördüğünüzde bayram ediniz, eğer hava kapalı olur da hilali göremezsiniz ayı otuz gün olarak sayınız."

  Başka bir hadiste: "sayıyı otuza tamamlayınız." buyurmuştur.

  Buna göre Şaban ayının 30. gecesi olup da insanlar hilali gözetledikleri halde göremedikleri zaman Şaban ayını 30 güne tamamlarlar. Ramazan ayının 30. gecesi olup da insanlar hilali gözetledikleri halde onu göremedikleri zaman da Ramazan ayını 30 güne tamamlarlar.

  & & & & & &