Birden fazla hac yapmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için her yıl hac yapmak güzel midir? Yoksa her üç senede veya iki senede bir hac yapması mı daha fazîletlidir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli