Birden fazla hac yapmanın hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için her yıl hac yapmak güzel midir? Yoksa her üç senede veya iki senede bir hac yapması mı daha fazîletlidir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Birden fazla hac yapmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم تكرار الحج ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  İsteyen ve kendisine zor gelmeyen kimse için her yıl hac yapmak güzel midir?

  Yoksa her üç senede veya iki senede bir hac yapması mı daha fazîletlidir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  "Allah Teâlâ haccı, mükellef ve gücü yeten kimseye ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Birden fazla yapılan hac, nâfile ve Allah Teâlâ'ya yakınlaşma vesilesidir. Nâfile hac, belirli bir sayı ile sâbit olmamıştır (sınırlandırılmamıştır). Haccın tekrarı, dînen mükellef olan kimsenin malî durumuna, sağlıklı olmasına, çevresindeki akraba ve fakirlerin duruma, ümmetin farklı umumi menfaatine malı ve canı ile katkıda bulunmasına ve hac veya başka bir amaç için yapacağı olan yolculuk veyahut da mukimlik halinde ümmete faydalı olmasına bağlıdır.Herkes kendi içinde bulunduğu şartlara bakarak kendisi için en yararlı olanı öne almalıdır."[1]

  Bir kimsenin gücü ve imkânı varsa, haccın üzerinden beş yılı geçirmesin (beş yıl hiç hac yapmadan geçirmesin).

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( إِنَّ اللّهُ تَعَالَى يَقُولُ: إِنَّ عَبْدًا أصْحَحْتُ لَهُ جِسْمَهُ، وَوَسَعْتُ عَلَيْهِ فِى مَعِيشَتِهِ، تَمْضِى عَلَيْهِ خَمْسَةُ أعْوَامٍ لاَيَفِدُ إلَيَّ لَمَحْرُومٌ.)) [ رواه أبو يعلى وابن حبان والبيهقي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ]

  "Allah Teâlâ buyuruyor ki: Şüphesiz kulun cismine (bedenine) sıhhat verdim, rızkına bolluk verdim, üzerinden beş yıl geçti (ömrünü beş yıl uzattım). Buna rağmen o (haccı edâ etmek amacıyla) beni (hac amacıyla evimi/Kâbe'yi) ziyâret etmeyerek hayırdan mahrum oldu."[2]

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi; 11/14

  [2] Ebu Ya'lâ, İbn-i Hibbân ve Beyhakî rivâyet etmişler, Elbânî de 'Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahiha', hadis no: 1662'de hadisin sahih olduğunu belirtmiştir.

  Bilimsel kategoriler: