Soğuk hava nedeniyle ihramlının çorap giymesinin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Ben, umre için ihrama girdiğimde hava soğuk olduğundan dolayı çorap giydim. Bundan dolayı bana ne gerekir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Soğuk hava nedeniyle ihramlının çorap giymesinin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik: Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ حكم لبس المحرم الجوارب بسبب البرد ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Ben, umre için ihrama girdiğimde hava soğuk olduğundan dolayı çorap giydim.Bundan dolayı bana ne gerekir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  İhramlı erkeğin çorap giymesi câiz değildir. Kadına gelince, onun çorap giymesi câizdir.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Soru: İhramlı kadının çorap giymesi, kendisine haram olur mu?

  Cevap: Hayır. Çorap giymek, sadece erkeğe haramdır."

  İhramlı erkek, çorap giymek zorunda kalırsa (gerek duyarsa), çorap giymesi câizdir.Fakat kendisine fidye gerekir. Fidye ise; ya bir koyun kesmesi, ya 6 yoksulu doğurması, ya da 3 gün oruç tutmasıdır. Bu üç şeyden dilediğini seçip yapabilir."[1]

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

  "Ayaklara çorap giymenin ve hacdaki Kudüm tavafı ile umredeki umre tavafını onunla yapmanın hükmü nedir?" Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

  "Bir erkeğin, hac veya umrede ihramlı iken ayaklarına çorap giymesi câiz değildir. Eğer hastalık gibi bir durumdan dolayı giymek zorunda kalırsa, çorap giymesi câizdir. Fakat kendisine fidye gerekir. Fidye ise şu üç şeyden birisidir: 3 gün oruç tutmak veya her yoksul için yarım sa' hurma ve benzeri yiyecek olması kaydıyla 6 yoksulu doyurmak veyahut da bir koyun kesmektir."[2]

  & & & & & &

  [1] "eş-Şerhu'l-Mumti'" c: 7, s: 154

  [2] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, 11/183

  Bilimsel kategoriler: