Kendisi hac yapmadığı halde anne ve babasına hac yaptıran kimsenin hükmü

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nn cevapladığı sorunun metni şöyledir: Kendisi hac yapmadığı halde anne ve babasına hac yaptıran kimsenin hükmü nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli