Mescid-i Haram’ın ikinci katından veya terasından sa’y yapmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b.Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: İkinci katta veya teras katta sa’y yapan kimsenin Safa ve Merve’deki kubbelerin etrafından dönmesi gerekir mi? Yoksa bu gerekli değil midir? Çünkü kubbelerin altında aşırı yığılmaları görmekteyiz.

Görüşün Bizim İçin Önemli