Medine’ye gitmek niyetiyle Cidde’ye geldikten sonra Zulhuleyfe’den ihrama giren kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Ben, mikat yerini ihramsız geçtikten sonra Cidde’de üç gün kalan, ardından da Cidde’den ihrama giren bazı hacıların yapmış oldukları şeyler hakkındaki bir soruyu okudum.Siz, bu davranışın câiz olmadığını açıklamışsınız. Fakat benim ve âilemin başına şöyle bir olay geldi. Ben ve âilem, geçen yıl umre yapmaya gittik. Fakat annem ve babam, Cuma namazını Mescid-i Haram’da kılabilmemiz için önce Medine’yi ziyâret etmeyi, ardından da Mekke’ye gitmek istediler. (Sanırım âilem/anne ve babam, Cuma namazını Mescid-i Haram’da kılmanın, Mescid-i Nebevî’de kılmaktan daha fazîletli olduğuna inanıyorlardı). Nitekim öyle yaptık, uçağa bindik ve mikat yerini ihrama girmeden ihramsız geçtik. Ardından Cidde’de bir gece konakladıktan sonra Medine’ye gittik ve orada da iki gece konakladık. Mekke’ye gitmek istediğimizde ben, ihramımı Medine’de kaldığımız otelden giydim. Aynı şekilde bizimle beraber olan bayanlar da ihramlarını giydiler. Babam ve erkek kardeşlerim ise, Medine halkının mikat yeri olan Zulhuleyfe’den ihrama girdiler. Daha sonra Mekke’ye gittik ve umreyi edâ ettik. Bizim bu yaptıklarımız, hac niyetiyle Mekke’ye gelen ve mikat yerini ihramsız olarak geçen kimselerin yaptıkları hataya benzer bir hata mıdır?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli