Hac için mikat yerinden ihrama girdikten sonra kontrol merkezi tarafından Mekke’ye girmesine engel olunan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir adam mikat yerinde hac için ihrama girdi. Mekke’ye ulaştığında yanında hac izin kâğıdı olmadığı için kontrol merkezi tarafından Mekke’ye girmesine engel olundu.Bunun hükmü nedir?\”

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Hac için mikat yerinden ihrama girdikten sonra kontrol merkezi tarafından Mekke'ye girmesine engel olunan kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  حكم من أحرم بالحج من الميقات ومنع من دخول مكة عند مركز التفتيش

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Bir adam mikat yerinde hac için ihrama girdi. Mekke’ye ulaştığında yanında hac izin kâğıdı olmadığı için kontrol merkezi tarafından Mekke'ye girmesine engel olundu.

  Bunun hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu durumda Mekke’ye girişi zorlaşan "muhsar" (hacdan engellenmiş kimse) durumuna düştüğünden dolayı engellendiği yerde bir kurban keserek ihramdan çıkar.Sonra eğer bu hac üzerine farz olan bir hac (Haccetu'l-İslâm) ise daha sonra bunu ilk fırsatta edâ eder.Ancak bu bir kaza hac değildir. Eğer farz bir hac değil ise, tercih edilen görüşe göre ona bir şey gerekmez. Çünkü Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Hudeybiye gazvesinde umre yapmaktan engellenen kimselere engellendikleri bu umreyi kaza etmelerini emretmemiştir. Ne Allah’ın kitabında, ne de elçisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde engellenen kimsenin (muhsar'ın) onu kaza etmesi gerektiğine dâir herhangi bir delil vardır.

  Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ﴿ ... فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ ... ﴾

  [سورة البقرة من الآية: ١٩٦]

  "Eğer (hac ve umre için ihrama girdikten sonra hac ve umreden bir engelle) engellenecek olursanız, kolayınıza gelen kurbanı kesin."[1]

  Allah Teâlâ bundan (ihsar kurbanından) başka bir şey zikretmemiştir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu umrenin yapılması üzerinde Kureyş ile anlaşmaya vardığı için bu umreye kaza umresi denilmiştir. Yoksa bu kaçırılan bir ibâdetin telafisi anlamında bir kaza değildir.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] Bakara Sûresi: 196

  Görüşün Bizim İçin Önemli