Hac için mikat yerinden ihrama girdikten sonra kontrol merkezi tarafından Mekke’ye girmesine engel olunan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \”Bir adam mikat yerinde hac için ihrama girdi. Mekke’ye ulaştığında yanında hac izin kâğıdı olmadığı için kontrol merkezi tarafından Mekke’ye girmesine engel olundu.Bunun hükmü nedir?\”

Görüşün Bizim İçin Önemli