Zilhicce’nin 12. günü acele davranmak niyetiyle güneş batmadan önce Mina’dan çıkan ve Mina’da güneş battıktan sonra işlerini bitirmek içintekrar Mina’ya dönen kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: \” Bir hacı Mina’da güneş battıktan sonra dönüp yapacağı işleri olduğu halde Zilhicce’nin 12. günü acele davranmak niyetiyle güneş batmadan önce Mina’dan çıktığı zaman aceleci olarak kabul edilebilir mi?\”.

Görüşün Bizim İçin Önemli