İhram elbisesini değiştirmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: Ben, hac farîzası sırasında Minâ’da uykuda iken ihtilam oldum.Uykudan uyanınca yıkandım ve ihram elbisesini değiştirdim. Bu yaptığım şey doğru mudur? Haccım sahih midir?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  İhram elbisesini değiştirmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2012 - 1433

  حكم تغيير ملابس الإحرام

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2012 - 1433

  Soru:

  Ben, hac farîzası sırasında Minâ'da uykuda iken ihtilam oldum.Uykudan uyanınca yıkandım ve ihram elbisesini değiştirdim.

  Bu yaptığım şey doğru mudur?

  Haccım sahih midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Evet,ihramlı kimsenin,ihram elbisesini değiştirmesi câizdir.

  Nitekim İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi âlimlerinin bu konudaki fetvâsı şöyledir:

  Hac veya umre için ihrama giren kimsenin, ihram elbisesini, başka bir ihram elbisesiyle değiştirmesi câizdir. İhram elbisesini değiştirmesinin, hac veya umre için girdiği ihrama hiçbir zararı yoktur.

  Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ,Peygamberimiz Muhammed'e,O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.[1]

  Burada ayrıca değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- fetvâsını da zikredelim.

  Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

  "Hac veya umre için ihrama giren kimsenin, ister erkek olsun, isterse kadın olsun, ihrama girdiği ihram elbisesini değiştirmesi ve ikinci elbisenin ihramlı kimsenin giymesinin câiz bir elbise ise, (kirlenmiş olan birinci ihram elbisesinin) yerine başka bir ihram elbisesi giymesi câizdir."[2]

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; 11/185

  [2] el-Menhec Li Mürîdi'l-Hacci ve'l-Umra; 5. fayda

  Bilimsel kategoriler: