ÂLİMLER, SÂLİHLER VE ONLARIN BIRAKTIKLARI ŞEYLERDEN BEREKET UMMAK

Tanımlama

Bazı kimseler, sahâbenin -Allah onlardan râzı olsun- Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hayatta iken ondan bereket umduklarını delil göstererek, âlimler, sâlihler ve onların bıraktıkları şeylerden bereket ummanın câiz olduğunu söylemektedirler. Bunun hükmü nedir?
Ayrıca kendisinden bereket umut edilen ve teberrükte bulunulan kimse, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e benzetilmiş olmuyor mu?
Vefâtından sonra Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’den bereket ummak mümkün müdür?
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bereketi ile Allah Teâlâ’ya tevessülde bulunmanın hükmü nedir?

Görüşün Bizim İçin Önemli