KÜFRÜN ANCAK TEKZÎB (YALANLAMA) İLE OLACAĞINA İNANAN KİMSENİN SAPIKLIĞI

Tanımlama

Küfrün ancak tekzîb (yalanlama) ile olacağını söylemek, Mürcie’nin görüşünden mi kaynaklanmaktadır?

Görüşün Bizim İçin Önemli