Ölünün defnini geciktirmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b.Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Uzak yerlerdeki bazı akrabalarının cenazeye yetiş-meleri için ölünün defnini geciktiren kimseler hakkındaki görüşünüz nedir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli