Kabirlerin başında Kur’ân okumanın ve kabrinin yanında ölü için duâ etmenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Kabirlerin başında Kur’ân okumanın, kabrinin yanında ölü için duâ etmenin ve kabrin yanında insanın kendisi için dua etmesinin hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kabirlerin başında Kur’ân okumanın ve kabrinin yanında ölü için duâ etmenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم قراءة القرآن على القبور والدعاء للميت

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Kabirlerin başında Kur’ân okumanın, kabrinin yanında ölü için duâ etmenin ve kabrin yanında insanın kendisi için dua etmesinin hükmü nedir?

  Cevap:

  Kabirlerin başında Kur’ân okumak bid‘attır.Ne Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’den, ne de onun ashâbından böyle bir şey gelmiştir. Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashâbından gelmemişse, kendi kendimize böyle bir şey ihdas etmemiz bize yaraşmaz. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’den gelen sahih bir hadiste o şöyle buyurmuştur:

  (( كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .)) [ رواه أبو داود ]

  "(Dînde) sonradan çıkarılan her yenilik, bid'attir. Her bid'at, dalâlettir (sapıklıktır). Her dalâlet(in sahibi) de, ateştedir."[1]

  Hayır ve iyilik üzere olmaları için müslümanların, ümmetin ilk müslümanları olan sahâbîlere ve onlara en güzel şekilde tâbi olan tâbînlere uymaları gerekir.

  Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

  (( خَيْرُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ H.)) [ رواه أبو داود ]

  "Sözlerin en hayırlısı, Allah'ın sözüdür. Yolların en güzeli, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yoludur."[2]

  Kabri başında ölü için duâ etmeye gelince, bunda bir sakınca yoktur. İnsan bir kabrin yanında durur ve onun için kolayına gelen şekilde duâ edebilir.

  Örneğin şöyle diyebilir: "Allahım! Onu bağışla, ona merhamet et ve onu cennete koy. Allahım! Onun kabrini genişlet."

  İnsanın bir kabrin yanında kendisi için duâ etmesine gelince, kendisine duâ etmek amacıyla oraya gelirse, bu davranış da bir bid‘attır. Çünkü Kur'an ve Sünnet’te geç-mediği müddetçe duâ için özel bir yer tayin edilemez. Bununla ilgili bir delil gelmediği ve Sünnet’te duâ için belli bir yer tayini gelmediği zaman, neresi olursa olsun, duâ etmek için bir yer tayin etmek bid‘attır.

  & & & & & &

  [1] Ebu Dâvud, "Kitabu's-Sunne, Bâbu Luzûmi's-Sunne", hadis no: 4607.

  [2] Ebu Dâvud, "Kitabu's-Sunne, Bâbu Luzûmi's-Sunne", hadis no: 4607.

  Bilimsel kategoriler: