Öldüğü zaman belirli bir yere gömülmesini vasiyet eden kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Öldüğü zaman filan yere gömülmesini vasiyet eden kimse hakkındaki görüşünüz nedir? Bu vasiyet yerine getirilmeli midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Öldüğü zaman belirli bir yere gömülmesini vasiyet eden kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  حكم من يوصي إذا مات أن يدفن في المكان المعين

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Öldüğü zaman filan yere gömülmesini vasiyet eden kimse hakkındaki görüşünüz nedir?

  Bu vasiyet yerine getirilmeli midir?

  Cevap:

  Öncelikle o kimseye niçin bu yeri tercih ettiğini sormak gerekir. Kim bilir belki uydurma bir türbenin yanına veya Allah’a ortak koşulan bir türbenin yanına gömülmeyi tercih etmiş veyahut da oraya gömülmeyi haram kılan başka sebepler olabilir. Bu vasiyetin yerine getirilmesi câiz değildir.Eğer vasiyet eden müslüman ise, müslümanların defnedildiği kabristana defnedilir.

  Fakat başka bir amaçla bu vasiyette bulunmuşsa, örneğin yaşadığı ülkeye nakledilmesini vasiyet etmişse, -boş yere harcayarak malı yok etme olayı olmadığı sürece- bu vasiyetin yerine getirilmesinde bir sakınca yoktur.

  İsrafa sebep olacak şekilde çok masraf ederek nakledilecekse, o zaman bu vasiyet de yerine getirilmez. Müslümanların toprağı olduğu sürece Allah’ın arzı her yerde aynıdır.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: