Öldüğü zaman belirli bir yere gömülmesini vasiyet eden kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir:" Öldüğü zaman filan yere gömülmesini vasiyet eden kimse hakkındaki görüşünüz nedir? Bu vasiyet yerine getirilmeli midir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli