ORUÇLUNUN YIKANMASININ HÜKMÜ

Tanımlama

İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi’nin cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Oruçlunun, Mübarek Ramazan ayında oruçlu iken öğle namazından sonra yıkanmak veya havuzda yüzmek gibi su ile serinlemesi câiz midir? Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz? Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUÇLUNUN YIKANMASININ HÜKMÜ

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم اغتسال الصائم ﴾

  « باللغة التركية »

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Oruçlunun, Mübarek Ramazan ayında oruçlu iken öğle namazından sonra yıkanmak veya havuzda yüzmek gibi su ile serinlemesi câiz midir?

  Bu konuda bizi bilgilendirir misiniz?

  Allah Teâlâ sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın.

  Cevap:

  Evet, oruçlu için bu câizdir. Karnına su girmesinden korunmak şartıyla böyle yapmasının onun orucuna bir zararı yoktur. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in oruçlu iken yıkandığı sâbittir.

  Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

  Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, fetvâ no: 3738

  Bilimsel kategoriler: