ORUÇLUNUN TÜKÜRÜĞÜNÜ YUTMASININ HÜKMÜ

Tanımlama

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz ’ın cevapladığı sorunun metni şöyledir:"Oruçlunun tükürük yutmasının hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  ORUÇLUNUN TÜKÜRÜĞÜNÜ YUTMASININ HÜKMÜ

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Abdulaziz b. Baz

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم بلع الريق للصائم ﴾

  « باللغة التركية »

  عبد العزيز بن باز

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Oruçlunun tükürük yutmasının hükmü nedir?

  Cevap:

  Tükürük yutmakta bir sakınca yoktur. Zor veya bundan sakınmak imkansız olduğu için ilim ehli arasında bu konuda bir görüş ayrılığı olduğunu bilmiyorum.

  Sümük ve balgama gelince, ağıza geldiği zaman bunların dışarı atılmaları gerekir. Sakınma imkanı olduğu ve tükürüğe benzemediği için oruçlunun bunları yutması câiz değildir.

  Başarı Allah’tandır.[1]

  & & & & & &

  [1] Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 3, s: 251

  Bilimsel kategoriler: