Kişinin îmânını güçlendirmek için zekât vermenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Zayıf îmânlı birisine, toplumunda lider konumunda olmasa bile îmânı kuvvetlensin diye zekât verilebilir mi?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kişinin îmânını güçlendirmek için zekât vermenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1434

  ﴿ حكم إعطاء الزكاة لتقوية الإيمان ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1434

  Soru:

  Zayıf îmânlı birisine, toplumunda lider konumunda olmasa bile îmânı kuvvetlensin diye zekât verilebilir mi?

  Cevap:

  Bu konu, âlimler arasında ihtilâflıdır. Benim tercih ettiğim görüşe göre,kendi toplumunda lider konumunda olmayı sade bir kişi olarak verilmiş olsa bile, îmânını takviye ederek kalbini İslâm’a ısındırmak için zekât verilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü Allah Teâlâ zekât verilen yerleri açıklarken içinde "kalpleri ısındırılacak olanları" da zikretmiştir. Çünkü fakire bedeninin maddi ihtiyaçları için zekât vermek câiz olduğuna göre, bu zayıf îmânlı kişiye îmânını kuvvetlendirmek için vermemiz daha evlâdır. Çünkü bir kişinin îmânını kuvvetlendirmek onun vücudunu beslemekten daha önemlidir.

  & & & & & &