İhlasın Şart Olduğunun Kitab Ve Sünnetten Delili Nedir?

Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

Cevap:
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

"Uyanık olun, halis olan din yalnız Allah'ındır." (ez-Zümer, 39/3)

"O halde Allah'a dini yalnız O'na halis kılarak ibadet et!" (ez-Zümer, 39/2)

Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem de şöyle buyurmuştur:

"Benim şefaatimle insanlar arasında en mutlu olacak kişi kalbinden ihlas ile "la ilahe illallah" (Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilâh yoktur) diyen kişidir."

"Şüphesiz yüce Allah bununla yalnızca Allah'ın rızasını arayarak "la ilahe illallah" (Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilâh yoktur) diyen kimseyi ateşe haram kılmıştır."

Bilimsel kategoriler: