Kıraatın gizli okunduğu namazda Fatiha ve zammı sûreden sonra susmanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bir kimse, kıraatın gizli okunduğu bir namazda Fatiha’yı ve zammı sûreyi okuduktan sonra imam da henüz rükûya varmamışsa, susup beklemeli mi, yoksa ne yapmalıdır?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Kıraatın gizli okunduğu namazda Fatiha ve zammı sûreden sonra susmanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم السكوت في الصلاة السرية بعد قراءة الفاتحة والسورة ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Bir kimse, kıraatın gizli okunduğu bir namazda Fatiha'yı ve zammı sûreyi okuduktan sonra imam da henüz rükûya varmamışsa, susup beklemeli mi, yoksa ne yapmalıdır?

  Cevap:

  İmamın arkasında namaz kılan bir kimse, Fatiha ve zammı sûreyi okuduktan sonra imam rükûya henüz varmamışsa susup beklemez. Aksine imam rükûya varıncaya kadar bir sûre okumaya devam eder. Hatta imam birinci teşehhütten sonraki iki rekâtta olsa ve imam rükûya varmadan önce Fatiha'yı bitirirse, imam rükûya varıncaya kadar bir sûre okumaya devam eder. Çünkü namazda uyduğu imamın kıraatını dinlemenin dışında meşrû bir sükut yoktur.

  & & & & & &