Teravih namazında imama uyanların, imamın kıraatını takip etmek için ellerinde Kur’ân taşımalarının hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ramazanda, Teravih namazında imama uyan kimselerin, imamın kıraatını takip etmek için ellerinde Kur’ân taşımalarının hükmü nedir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Teravih namazında imama uyanların, imamın kıraatını takip etmek için ellerinde Kur’ân taşımalarının hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2013 - 1436

  ﴿ حكم حمل المصاحف في صلاة التراويح لمتابعة الإمام ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2013 - 1436

  Soru:

  Ramazanda, Teravih namazında imama uyan kimselerin, imamın kıraatını takip etmek için ellerinde Kur’ân taşımalarının hükmü nedir?

  Cevap:

  Bu amaçla Kur’ân taşımak, şu yönlerden sünnete aykırıdır:

  Birincisi: İnsan kıyam halinde iken sağ elini, sol elinin üzerine koymamış olur.

  İkincisi: Bu davranış, gereksiz pek çok harekete yol açar. Bunlar; Kur'an'ı açmak, kapamak, koltuğunun altına veya cebine veyahut da benzeri bir yere koymak gibi hareketlerdir.

  Üçüncüsü: Namaz kılan kimse, gerçekte-namazla değil de, bu hareketlerle meşgul olur.

  Dördüncüsü: Namaz kılan kimse, secde yerine bakma imkânını kaybeder. Oysa âlimlerin çoğu, secde yerine bakmayı sünnet ve daha faziletli olarak görmektedirler.

  Beşincisi: Bunu yapan kimse, kalben namazda olmazsa, namazda olduğunu unutabilir. Fakat sağ eli, sol elinin üzerinde huşu içinde, başını secde edeceği yere doğru eğmiş bir halde olursa, namaz kıldığını ve imamın arkasında olduğunu daha iyi bilir.

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: