Terâvih namazında (başka) imamların seslerini taklit etmenin hükmü

Tanımlama

"Bazı câmi ve mescitlerin imamları, seslerini Kur’an ile güzelleştirmek için başkalarının kıraatlarını taklit etmektedirler.
Bu davranış meşrû ve câiz midir?"

Görüşün Bizim İçin Önemli