Terâvih namazında (başka) imamların seslerini taklit etmenin hükmü

Tanımlama

"Bazı câmi ve mescitlerin imamları, seslerini Kur’an ile güzelleştirmek için başkalarının kıraatlarını taklit etmektedirler.
Bu davranış meşrû ve câiz midir?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Terâvih namazında (başka) imamların seslerini taklit etmenin hükmü

  حكم تقليد أصوات الأئمة في صلاة التراويح

  باللغة التركية

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  اسم المؤلف

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Bazı câmi ve mescitlerin imamları, seslerini Kur'an ile güzelleştirmek için başkalarının kıraatlarını taklit etmektedirler.

  Bu davranış meşrû ve câiz midir?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  "Sesi, Kur'an ile güzelleştirmek, -Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bunu emretmiş olduğu için- meşrû bir davranıştır.

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Ebu Musa el-Eş'arî'nin kıraatını dinleyip beğenmiş ve ona şöyle buyurmuştur:

  "Sana, Dâvud âilesinin mizmarlarından (kavallarından) bir mizmar verildi."[1]

  Buna göre bir mescidin imamı, sesini ve Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim kıraatını güzelleştirmek için sesi ve kıraatı güzel olan bir kimseyi taklit ederse, bu davranış hem kendisi, hem de başkası için câizdir. Çünkü bu davranış ile arkasındaki cemaati zinde tutmuş, onların kalben hazır olmalarını ve kıraata kulak verip onu dinlemelerini sağlamış olur. Güzel sesli olmak, Allah Teâlâ'nın bir lütfudur. Allah Teâlâ dilediğine lütfunu verir. Çünkü Allah Teâlâ büyük lütuf sahibidir."[2]

  & & & & & &

  [1] Müslim, Salâtu'l-Musâfirîn, hadis no: 793

  [2] Muhammed b. Salih el-Useymîn, Dâvet Kitabı, c: 2, s: 201

  Bilimsel kategoriler: