Birinci teşehhüde oturmadan üçüncü rekâta kalkan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Birinci teşehhüde oturmadan ayağa kalkan ve kıraate başlamadan hatırlayan kimse,teşehhüde dönebilir mi? Bu durumda sehiv secdesini ne zaman yapar, selâmdan önce mi, yoksa selâmdan sonra mı?"

Görüşün Bizim İçin Önemli