Birinci teşehhüde oturmadan üçüncü rekâta kalkan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Birinci teşehhüde oturmadan ayağa kalkan ve kıraate başlamadan hatırlayan kimse,teşehhüde dönebilir mi? Bu durumda sehiv secdesini ne zaman yapar, selâmdan önce mi, yoksa selâmdan sonra mı?"

Download
Görüşün Bizim İçin Önemli