Birinci teşehhüde oturmadan üçüncü rekâta kalkan kimsenin hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Birinci teşehhüde oturmadan ayağa kalkan ve kıraate başlamadan hatırlayan kimse,teşehhüde dönebilir mi? Bu durumda sehiv secdesini ne zaman yapar, selâmdan önce mi, yoksa selâmdan sonra mı?"

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Birinci teşehhüde oturmadan üçüncü rekâta kalkan kimsenin hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed b. Salih el-Useymîn

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿حكم من قام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد الأول﴾

  « باللغة التركية »

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Birinci teşehhüde oturmadan ayağa kalkan ve kıraate başlamadan hatırlayan kimse,teşehhüde dönebilir mi?

  Bu durumda sehiv secdesini ne zaman yapar, selâmdan önce mi, yoksa selâmdan sonra mı?

  Cevap:

  Bu durumda artık teşehhüde geri dönmez. Çünkü bir sonraki rükne ulaşacak kadar teşehhütten tamamen ayrılmıştır. Geri dönmesi mekruh olur. Eğer dönerse, namazı geçerisz olmaz.Çünkü haram bir şey yapmamıştır. Fakat sehiv secdesi yapması gerekir. Sehiv secdesinin yeri ise, selâmdan öncedir.

  Bazı âlimler şöyle demişlerdir:

  "(Teşehhüdü unutan) bu kimsenin namazına devam etmesi ve geri dönmemesi gerekir.Namazın vâciplerinden birisini terk ettiğinden dolayı bu noksanlığı sehiv secdesiyle telafi etmesi gerekir. Bu secde ise, selâmdan önce olmalıdır."

  & & & & & &

  Bilimsel kategoriler: