Mevlid-i Nebevî’yi Kutlamanın Hükmü

Tanımlama

Allah Teâlâ, rızasına ulaşmamız için bize belli bir yol tayin etmişse -ki bu yol Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in getirmiş olduğu dîndir-, Allah’ın kulları olduğumuz halde, O’nun rızâsına ulaşmamız için kendi yanımızdan bir yol çıkarmamız nasıl câiz olsun? Dîninden olmayan bir şeyi onun dînine yerleştirmek olan Mevlid-i Nebevî, Allah Teâlâ’nın hakkına yapılan bir tecâvüzdür.

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli