Hilallerin farklı yerlerde, faklı zamanlarda görülmesi ve yurt dışındaki müslümanların orucu

Tanımlama

Hilali görmek için gerekli titizlik gösterilmesine rağmen ne Fildişi Sahili, ne Gine, ne Mali, ne de Senegal’de hilali göremediğimiz bir vakitte radyodan Suudi Arabistan’da orucun başladığı haberini işittik. Bundan dolayı aramızda ihtilaf çıkmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli