Hilalin görülmesine göre hareket etmek

Tanımlama

Hilalin görülmesi meselesinde Bangladeş’teki müslümanlar arasında meydana gelen ihtilaf

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  HİLALİN GÖRÜLMESİNİN KESİNLEŞMESİNE GÖRE HAREKET ETMEK

  العمل على ثبوت رؤية الهلال

  باللغة التركية

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu

  اسم المؤلف

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Bu mektubu,Bengal körfezinde bir kara parçası olan Andaman ve Nicobar adasından yazıyoruz. Bu ada, ve Kalküta şehrine 1200 km. uzaklıktadır. Kalküta şehri, büyük Hint ülkesinin şehirlerinden bu adalar topluluğuna en yakın mesafede bulunan bir şehirdir. Size şu bilgiyi vermek istiyoruz: Hanefi kardeşler bizim bulunduğumuz adalarla Kalküta şehri arasında güneşin doğuşunda ve batışında 15 dakika fark olmasına rağmen Kalküta’da hilalin görülmesine dayanarak oruçlarına başlıyorlar.

  Şâfiî kardeşler ise sadece bu adalar topluluğundan herhangi bir adada hilalin görülmesini esas alarak oruçlarına başlıyorlar. Her birinin de bilinen delilleri var. Bu sebeple sizden kalplerimizi sükuna,gönüllerimizi huzura kavuşturacak bir cevap bekliyoruz.

  Allah Teâlâ, İslâm ve müslümanların hizmeti uğrunda yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi mübarek kılsın ve size başarılar nasip etsin.

  Cevap:

  Bu konuda gelen hadislerin genel hüküm ifâde etmesi sebebiyle ister Kalküta’da olsun, isterse sizin adalarınızda olsun, hilalin görüldüğünün kesinleşmesine göre hareket edilir (oruca başlanabilir).

  Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın). Hava size kapalı olur da hilali göremezseniz, Şaban ayını otuz güne tamamlayın."[1]

  İbn-i Ömer’den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet edildiğine göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruca başlayın, Şevval hilalini gördüğünüzde orucu bırakın (bayram yapın). Hava size kapalı olur da hilali göremezseniz, ayı otuz gün olarak takdir edin."[2]

  Başarı Allah’tandır.

  Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashabına salât ve selâm eylesin.[3]

  & & & & & &

  [1] Müslim

  [2] Buhârî, Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet etmiştir.

  [3] "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları", fetvâ no: 10849

  Görüşün Bizim İçin Önemli