Yurt dışında ikamet eden öğrenciler, hilalin görülmesi konusunda hangi ülkeye uymaları gerekir?

Tanımlama

Amerika ve başka ülkeler gibi yurt dışındaki Suudi Arabistanlı öğrenciler topluluğundan Osman es-Salih aracılığıyla gönderilen bir soruda bu öğrencilerden bazılarının bu sene Mısır ve Kuveyt ülkeleri taklit ederek Pazar gününü Ramazan bayramının birinci günü olarak kabul ettikleri, bazılarının ise Pazartesi günü bayram yapan Suudi Arabistan gibi ülkeleri taklit ettikleri beyan ediliyor ve bu iki gruptan her birine yaptıkları şeyin karşılığında ne gerektiğini sormaktadırlar?

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  YURT DIŞINDA İKAMET EDEN ÖĞRENCİLER,HİLALİN GÖRÜLMESİ KONUSUNDA HANGİ ÜLKEYE UYMALARI GEREKİR?

  الطلبة المقيمين بالخارج يتبعوا أي البلاد في رؤية الهلال؟

  باللغة التركية

  İlmî Araştırmalar ve Dâimî fetvâ Komisyonu

  اسم المؤلف

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  —™

  Çeviren

  Muhammed Şahin

  ترجمة

  محمد شاهين

  Gözden Geçiren

  Ali Rıza Şahin

  مراجعة

  علي رضا شاهين

  Soru:

  Amerika ve başka ülkeler gibi yurt dışındaki Suudi Arabistanlı öğrenciler topluluğundan Osman es-Salih aracılığıyla gönderilen bir soruda bu öğrencilerden bazılarının bu sene Mısır ve Kuveyt ülkeleri taklit ederek Pazar gününü Ramazan bayramının birinci günü olarak kabul ettikleri, bazılarının ise Pazartesi günü bayram yapan Suudi Arabistan gibi ülkeleri taklit ettikleri beyan ediliyor ve bu iki gruptan her birine yaptıkları şeyin karşılığında ne gerektiğini sormaktadırlar?

  Cevap:

  Bu mesele, hilalin farklı yerlerde ve zamanlarda görülmesiyle oruç ve bayram gibi hilallerle bağlantılı şer’î hükümlerde bu farklılığın kabul edilip-edilmeyeceğiyle ilgilidir. Bu mesele Büyük Âlimler Kurulu tarafından yapılan oturumlardan birisinde incelenmiş ve bu meselede ilim ehlinin iki farklı görüşe sahip olduklarını ifade eden bir karar çıkmıştır.

  Birincisi: Hilalin farklı yerlerde ve zamanlarda görülmesine itibar edileceği görüşüdür, ikincisi ise buna itibar edilmeyeceği görüşüdür.

  Yani bir yerde hilalin görüldüğü sabit olduğu zaman bütün beldelerde görülmüş demektir.

  Her iki görüşün sahiplerinin de Kitap ve Sünnetten getirdikleri deliller vardır. Bazen her iki taraf da aynı delillerle kendi görüşlerini savunmuşlardır. Bunun sebebi; nassı farklı anlamaları ve farklı metotlarla yorumlamalarıdır.

  Bu meseledeki ihtilafın korkutucu sonuçlar doğuracak etkisinin olmaması ve bu dinin ortaya çıkışının üzerinden on dört asır geçtiği halde İslâm ümmetinin tek bir ru’yet üzerinde birleştikleri bir dönemin bilinmemesi sebebiyle her ülke âlimleri vasıtasıyla bu iki görüşten uygun gördüğü birisini tercih etme hakkına sahiptir.

  Soruyu soran öğrencilerin ikamet ettikleri ülkelerin İslâm ülkesi olmaması, bağlı oldukları ülkenin pazar gününü bayram günü olarak ilan etmemesi ve onu Ramazan'ın son günü olarak kabul etmesi sebebiyle, bu meseledeki ihtilaftan kurtulmak ve sorumluluktan kurtulmada ihtiyatı tercih etmek maksadıyla, pazar günü oruç tutmayan kimselerin o günü kaza etmeleri gerekir. Pazar günü oruç tutarken ve pazartesi günü bayram yaparken kendi ülkeleri olan Suudi Arabistan’ı taklit edenlere gelince, bunda onlar için herhangi bir sakınca görmüyoruz.

  Başarı Allah’tandır.

  Allah Teâlâ, Nebimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.[1]

  & & & & & &

  [1] İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komisyonu Fetvâları, fetvâ no: 1125

  Bilimsel kategoriler: