Một Số Sự Kiện Của Ngày Tận Thế

Giới thiệu chung

Một Số Sự Kiện Của Ngày Tận Thế: đây là bài thuyết giảng được Shaikh liệt kê ra một số sự kiện sẽ xảy ra vào ngày phán xét cuối cùng được trích rút từ Thiên Kinh Qur’an và Sunnah của Nabi (cầu xin bình an và phúc lành cho Người) nhằm khuyến khích mọi người mau mau thi hành nhiệm vụ của mình trước khi đánh mất cơ hội.

Download
Thông tin phản hồi