Chuyên đề các Hadith nói về tháng của Allah - Muharram

Giới thiệu chung

“Chuyên đề các Hadith nói về tháng của Allah – Muharram”: Tác giả nói: khi chúng ta đang trong những ngày hôm nay có nghĩa là chúng ta đã chia tay với năm vừa qua đi và đang đón chờ một năm mới sắp tới. Do đó, chúng ta phải nên kiểm điểm lại bản thân mình, ai đã lơ là và sao lãng một điều gì đó từ những nghĩa vụ và bổn phận của mình với Allah thì hãy mau mau sám hối với Ngài, hãy mau mau làm bù lại những gì đã mất, nếu y đã làm điều bất công với chính bản thân y trong việc đã phạm những điều mà Allah và Thiên sứ của Ngài nghiêm cấm thì y hãy nên dừng lại trước khi mãn hạn tuổi đời của y, còn ai được Allah ban hồng ân cho y trong việc dẫn dắt y bước đi ngay chính trên con đường của Ngài thì hãy luôn tán dương và ca ngợi Ngài thật nhiều về điều đó và hãy cầu xin Ngài củng cố và làm vững chắc những bước chân ngay chính của mình cho đến khi vĩnh biệt cõi đời này.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi