Đức Tính Của Rasul - Cầu Xin Bình An & Phúc Lành Cho Người

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng do Abu Zaytune Usman bin Ibrahim soạn thảo và thuyết trình vào thứ sáu 07/Rajab/1434 H nhằm 15/05/2013) với nội dung liệt kê các đức tin cao quí của vị Rasul nhân hậu, vị lãnh tụ cương trực, một người cha cao quí, một người con hiếu thảo, một người hàng xóm tốt bụng . . . được dẫn chứng bằng các bằng chứng cụ thể và chính xác.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi