Hãy Tiến Gần Allah

Người thuyết trình : Tiến sĩ Basiron bin Abdullah

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hãy Tiến Gần Allah: Bài thuyết giảng thứ sáu hướng dẫn quí tín hữu Muslim được đến gần Allah hơn, nếu quí đạo hữu áp dụng làm theo.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: