Ramadan - Long Nhan Tu Cua Allah Qua Thang Ramadan

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Ramadan là tháng mà Allah trút xuống trần gian lòng thương xót và cứu rỗi nhiều nhất trong năm, đây là tháng để con người xóa tội, để con người tích lũy công đức, để con người van xin và thờ phượng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: