Đức Tin Của Bạn Dành Cho Allah Như Thế Nào ?

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Có thể nói đây là bài kiểm tra, sát hạch đức tin Iman của bạn dành cho Allah ra sao?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: