Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Những Điều Làm Hư Sự Nhịn Chay: Trong bài thuyết giảng liệt kê những điều làm hư sự nhịn chay, với dẫn chứng bằng Qur’an và Sunnah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này