Về Ngày Tận Thế, Phần Thưởng Người Tin Tưởng & Hành Phạt Kẻ Phủ Nhận Sau Khi Chết

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Về Ngày Tận Thế, Phần Thưởng Người Tin Tưởng & Hành Phạt Kẻ Phủ Nhận Sau Khi Chết: Đây là bài thuyết giảng vào thứ sáu ngày 23/Muharram/1434 H nhằm ngày 07/12/2012 do Abu Hisaan Ibnu Ysa soạn thảo, trong bài thuyết giảng nhắc nhở tín hữu Muslim về giáo luật liên quan về ngày tận thế và những gì mà người có đức tin và người vô đức tin gặp phải sau khi qua đời, được dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah Saheeh (đúng thực).

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: