Tình Thương Dành Cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho người - & Bám Lấy Sunnah Của Người

Những người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Tình Thương Dành Cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho người - & Bám Lấy Sunnah Của Người: Trong những ngày của tháng Rabe’ Al-Awwal này có một số nơi trên thế giới hân hoan tổ chức sinh nhật cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – với lời biện minh thể hiện tình yêu dành cho Người, nhưng thật ra đây có phải là tình yêu thực sự dành cho Người mà Islam ra lệnh không? Không, tình yêu thật sự dành cho Nabi – cầu xin bình an và phúc lành cho Người – là noi theo Sunnah của Người chứ không cải biên trong tôn giáo của Người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này