Hoàn Cảnh Ra Đi Vĩnh Viễn Của Nabi (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người)

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Hoàn Cảnh Ra Đi Vĩnh Viễn Của Nabi (cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người): Trong bài thuyết giảng nhắc về nạn kiếp đã trôi qua trong lịch sử hình thành của Islam, trong đó nạn kiếp vĩ đại nhất, to lớn nhất là sự qua đời của vị lãnh đạo gương mẫu, Người đã khai sinh ra tôn giáo Islam, một nô lệ trung kiên của Allah, Nabi Muhammad – cầu xin bình an & phúc lành cho Người – và phản ứng của tập thể Sahabah trong ngày đau khổ đó.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: