Miêu Tả Về Hỏa Ngục

Những người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa - Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Miêu Tả Về Hỏa Ngục: Đây là bài thuyết giảng được trích từ quyển “Các Cuộc Trò Chuyện Trong Tháng Ramadan” của tác giả nhà thông thái Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu xin Allah thương xót ông – miêu tả về vài đặc điểm kinh hoàng của hỏa ngục mà Allah dành trừng trị nhóm người Kafir là chính và một thành phần Muslim bất tuân - cầu xin Allah bảo vệ tất cả chúng ta tránh xa nó -.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này